ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Szlak mennonitów

Trasa pieszo-rowerowego (34 km) czarnego szlaku prowadzi sprzed Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku przez Kamienną Śluzę, wzdłuż Motławy, dalej przez Olszynkę, Krępiec, Mokry Dwór do Wiśliny. Następnie przez Lędowo, Wróblewo, Wocławy, Miłocin do Trutnów, a stamtąd przez Cedry Wielkie do Leszków i Kiezmarka.

Wędrując brzegami Motławy możemy obcować z przyrodą i podziwiać charakterystyczne dla Żuław kanały i rowy melioracyjne. Tych, którzy będą chcieli znaleźć ślady po mennonitach, czeka wielkie rozczarowanie. Za wyjątkiem jednego domu w Krępcu, nie ma ich na całych Żuławach Gdańskich. A dlaczego? Wszystkie spisy ludności jednoznacznie mówią, iż „mennonici stanowili mniejszość zarówno w stosunku do luteranów jak i do katolików. Według spisu ludności z 1818 roku na Żuławach Gdańskich było 516 mennonitów, w samym Gdańsku 496. Antyintelektualna ludowość i plebejskość gmin mennonickich izolowała ich od życia społecznego innych grup wyznaniowych zamieszkujących Żuławy i praktycznie wyłączyła ich z twórczego gospodarowania w tym regionie”. (zob. Edmund Kizik, Mennonici w Gdańsku, Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Gdańsk, 1994)

Mennonici nigdy nie stworzyli na Żuławach Gdańskich żadnej trwałej kultury materialnej.