ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

2017 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/22204?reporttypeId=14

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/2491?reporttypeId=35

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/2490?reporttypeId=34

BILANS: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/2490?reporttypeId=33

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/2490?reporttypeId=32