ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

2016 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/17218?reporttypeId=14

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/5515?reporttypeId=22

BILANS: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/3032?reporttypeId=21

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO: http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/Search/Print/3031?reporttypeId=20