ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Podcień

Zbudowany w latach 1720 – 1726, dla Georga Basenera, przez Petera Lettahn. Remontowany w latach 1933-34 z wymianą zniszczonych elemrntów drewnianych. W tym czasie zostały odrestaurowane dwa niezwykle dekoracyjne szczyty (zachodni i południowy, wcześniej ze względów bezpieczeństwa odeskowane). Remontowany  również w 1958 r. W 1978 r. po wykwaterowaniu mieszkańców którzy doprowadzili dom do ruiy, przeprowadzono remont zabezpieczający.
Od początku lat 80 XX w. własność prywatna małżeństwa Elżbiety Skirmuntt-Kufel i Daniela Kufel. Ma tu swoją siedzibę STOWARZYSZENIE ,,ŻUŁAWY GDAŃSKIE” i GALERIA AUTORSKA artysty malarza Daniela Kufla.
Dom jest udostępniany turystom indywidualnym i grupom zorganizowanym do zwiedzania.