ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo – etap II

Autor: zulawy, 12. maja 2020

Drodzy Państwo!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo – etap II”. Działania projektowe kierowane są do osób bezrobotnych, chcących podjąć zatrudnienie, zmienić sytuację zawodową, ukończyć kurs lub podjąć staż. Wszystkie osoby zainteresowane (w wielki 30+) zapraszamy do kontaktu.

Poniżej znajduje się zestaw dokumentów rekrutacyjnych do pobrania. Wypełnione dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański lub Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, ul. Podcieniowa 7, 83-020 Cedry Wielkie albo skanem na adres: a.witkowska@powiat-gdanski.pl lub martaszweminska@gmail.com.

Zał. 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY-1 

Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Zał. 3 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru- Zarządzanie RPO WP 2014-2020 – zał. nr 8 do umowy

Zał. 4 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST – zał. nr 9 do umowy


Mieszkańcy powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo- etap II

Autor: zulawy, 21. lutego 2020

Za nami trzy kolejne dni warsztatowe w ramach projektu „Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo- etap II”. Druga grupa uczestniczek i uczestników projektu odbyła zajęcia z p. psycholog Agnieszką Kowalską. W przyszłym tygodniu otrzymają grupowe wsparcie doradcze, które prowadzi p. Katarzyna Skwarcow-Nowakowska. Uczestnicy i uczestniczki otrzymują także indywidualne wsparcie psychologiczne, doradcze, pośrednika pracy oraz coacha. W kolejnym tygodniu ruszamy również z kursami zawodowymi! :)


Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo- etap II

Autor: zulawy, 7. lutego 2020

Projekt „Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo- etap II” trwa w najlepsze! Zrekrutowani do tej pory uczestnicy i uczestniczki za chwilę rozpoczną kursy zawodowe, których ukończenie pozwoli na podjęcie nowej pracy. Wiele korzyści przynoszą zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, które są okazją do zdobycia wiedzy i poznania nowych ludzi.

O wyżywienie uczestników troszczy się restauracja Cedrowy Dworek z Cedrów Wielkich, zaś transport zapewnia firma Ramzes z Pszczółek.

Wszystkie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zapraszamy do udziału w projekcie! Pomożemy wrócić na rynek pracy oraz zmienić sytuację życiową!

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 


Autor: zulawy, 25. listopada 2019

zrób pierwszy krok


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO/2/2019 Z 30.09.2019

Autor: zulawy, 16. października 2019

Trutnowy, 16.10.2019 r. 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO/2/2019 Z 30.09.2019 

 

Zamawiający:

 

Stowarzyszenie “Żuławy Gdańskie”

Trutnowy, ul. Podcieniowa 7

83-020 Cedry Wielkie

NIP: 593-23-67-730

 

Stowarzyszenie “Żuławy Gdańskie” UNIEWAŻNIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/2/2019 Z 30.09.2019 r. toczące się w oparciu o zasadę konkurencyjności, którego przedmiotem była: usługa psychologiczna, tj. wsparcie psychologiczne w postaci zajęć indywidualnych oraz warsztatów grupowych, indywidualne spotkania z psychologiem, mające na celu przygotowanie UP do poszukiwania pracy dla maksymalnie 132 Uczestników Projektu oraz warsztaty grupowe, mające na celu złagodzenie psychologicznych skutków bezrobocia dla 13 grup UP w ramach projektu “Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo- etap II” RPPM.05.02.01-IZ.00-22-001/19.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na ww. zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową. 

 


UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO/1/2019 Z 30.09.2019

Autor: zulawy, 16. października 2019

Trutnowy, 16.10.2019 r. 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO/1/2019 Z 30.09.2019 

 

Zamawiający:

 

Stowarzyszenie “Żuławy Gdańskie”

Trutnowy, ul. Podcieniowa 7

83-020 Cedry Wielkie

NIP: 593-23-67-730

 

Stowarzyszenie “Żuławy Gdańskie” UNIEWAŻNIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/1/2019 Z 30.09.2019 r. toczące się w oparciu o zasadę konkurencyjności, którego przedmiotem była: usługa doradztwa zawodowego, tj. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów w ramach zadania o nazwie Indywidualny Plan Działania (IPD), zajęcia indywidualne dla maksymalnie 132 Uczestników Projektu (UP) oraz warsztaty dla 13 grup UP w ramach projektu “Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo- etap II” RPPM.05.02.01-IZ.00-22-001/19.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na ww. zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.


XIV Powiatowy Konkurs Kulinarny „Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego”.

Autor: zulawy, 6. sierpnia 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Powiatowym Konkursie Kulinarnym „Niebo w gębie, czyli przysmaki powiatu gdańskiego”.

Zgłoszenia konkursowe w kategoriach:
1. Dania żuławskie
2. Dania mięsne
3. Ryby
4. Wypieki
5. Nalewki
6. Różne
7. Domowa spiżarnia – przetwory z kwiatów, owoców i ziół dziko rosnących
można przesyłać do 5 września 2019 r. pod adresem: Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, Trutnowy, ul. Podcieniowa 7, 83-020 Cedry Wielkie lub email: e.kufel@wp.pl
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, przepis na zgłaszaną potrawę, dokładny adres, nr telefonu, adres email. Konkurs dofinansował Powiat Gdański.

Konkurs odbędzie się 15 września (niedziela) o godz. 16 w żuławskim domu podcieniowym w Trutnowach.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nagrywanie, fotografowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu wydarzenia w celu publikacji na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz publikacjach pisemnych i materiałach promocyjnych Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”.

Regulamin XIV PKK „Niebo w gębie…”: Regulamin XIV PKK

DSC_0695