ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo – etap II

Autor: zulawy, 12. maja 2020

Drodzy Państwo!

Zapraszamy do udziału w projekcie „Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo – etap II”. Działania projektowe kierowane są do osób bezrobotnych, chcących podjąć zatrudnienie, zmienić sytuację zawodową, ukończyć kurs lub podjąć staż. Wszystkie osoby zainteresowane (w wielki 30+) zapraszamy do kontaktu.

Poniżej znajduje się zestaw dokumentów rekrutacyjnych do pobrania. Wypełnione dokumenty można przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański lub Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”, ul. Podcieniowa 7, 83-020 Cedry Wielkie albo skanem na adres: a.witkowska@powiat-gdanski.pl lub martaszweminska@gmail.com.

Zał. 1 FORMULARZ REKRUTACYJNY-1 

Zał. 2 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Zał. 3 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru- Zarządzanie RPO WP 2014-2020 – zał. nr 8 do umowy

Zał. 4 Wzór oświadczenia uczestnika Projektu w odniesieniu do zbioru CST – zał. nr 9 do umowy