ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo- etap II

Autor: zulawy, 7. lutego 2020

Projekt „Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo- etap II” trwa w najlepsze! Zrekrutowani do tej pory uczestnicy i uczestniczki za chwilę rozpoczną kursy zawodowe, których ukończenie pozwoli na podjęcie nowej pracy. Wiele korzyści przynoszą zajęcia z psychologiem i doradcą zawodowym, które są okazją do zdobycia wiedzy i poznania nowych ludzi.

O wyżywienie uczestników troszczy się restauracja Cedrowy Dworek z Cedrów Wielkich, zaś transport zapewnia firma Ramzes z Pszczółek.

Wszystkie osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zapraszamy do udziału w projekcie! Pomożemy wrócić na rynek pracy oraz zmienić sytuację życiową!

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.