ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO/2/2019 Z 30.09.2019

Autor: zulawy, 16. października 2019

Trutnowy, 16.10.2019 r. 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR ZO/2/2019 Z 30.09.2019 

 

Zamawiający:

 

Stowarzyszenie “Żuławy Gdańskie”

Trutnowy, ul. Podcieniowa 7

83-020 Cedry Wielkie

NIP: 593-23-67-730

 

Stowarzyszenie “Żuławy Gdańskie” UNIEWAŻNIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/2/2019 Z 30.09.2019 r. toczące się w oparciu o zasadę konkurencyjności, którego przedmiotem była: usługa psychologiczna, tj. wsparcie psychologiczne w postaci zajęć indywidualnych oraz warsztatów grupowych, indywidualne spotkania z psychologiem, mające na celu przygotowanie UP do poszukiwania pracy dla maksymalnie 132 Uczestników Projektu oraz warsztaty grupowe, mające na celu złagodzenie psychologicznych skutków bezrobocia dla 13 grup UP w ramach projektu “Mieszkańcy powiatu gdańskiego aktywni zawodowo- etap II” RPPM.05.02.01-IZ.00-22-001/19.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę na ww. zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową.