ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Zaproszenie do składania ofert

Autor: zulawy, 4. kwietnia 2016

W związku z realizacją operacji ujętej w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 pn. „Organizacja tradycyjnych warsztatów kulinarnych – stworzenie lokalnej bazy żuławskich produktów tradycyjnych  jako elementu Listy Produktów Tradycyjnych Województwa Pomorskiego” w imieniu Partnera KSOW – Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich przedstawiam w załączeniu ZAPYTANIE OFERTOWE dla poszczególnych elementów operacji.

Zapraszam do składania OFERT na poniższe działania:

  1. OPRACOWANIE GRAFICZNE PUBLIKACJI – BROSZURA Z PRZEPISAMI KULINARNYMI ILUSTROWANA FOTOGRAFIAMI
  2. PRELEKCJA NT. PROJEKTU I MOŻLIWOŚCI JAKIE DAJE REJESTRACJA PRODUKTÓW I PODEJMOWANIE INICJATYW W ZAKRESIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH, W TYM KREOWANIA NOWYCH MIEJSC PRACY POPRZEZ WPROWADZENIE PRODUKTÓW ŻUŁAWSKICH
  3. WYDANIE PUBLIKACJI – BROSZURA Z PRZEPISAMI KULINARNYMI ILUSTROWANA FOTOGRAFIAMI
  4. PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE SERWISU KAWOWEGO DO ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDRACH WIELKICH W RAMACH OPERACJI PN. „ORGANIZACJA TRADYCYJNYCH WARSZTATÓW KULINARNYCH – STWORZENIE LOKALNEJ BAZY ŻUŁAWSKICH PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH JAKO ELEMENTU LISTY PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
  5. PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA, WARSZTATÓW KULINARNYCH  Z ZAKRESU TRADYCYJNYCH TECHNIK KULINARNYCH I SPOSOBÓW WYTWARZANIA PRODUKTÓW REGIONALNYCH NA BAZIE TRADYCYJNYCH PRZEPISÓW

OFERTA_OPRACOWANIE GRAFICZNE PUBLIKACJI
ZAPYTANIE OFERTOWE_OPRACOWANIE GRAFICZNE PUBLIKACJI
OFERTA_PRELEKCJA
ZAPYTANIE OFERTOWE_PRELEKCJA
OFERTA_PUBLIKACJA
ZAPYTANIE OFERTOWE_PUBLIKACJA
OFERTA_SERWIS KAWOWY
ZAPYTANIE OFERTOWE_SERWIS KAWOWY
OFERTA_WARSZTATY KULINARNE
ZAPYTANIE OFERTOWE_WARSZTATY KULINARNE