ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Obrona pracy doktorskiej „Żuławskie domy podcieniowe…”

Autor: zulawy, 3. kwietnia 2015

3 marca odbyła się otwarta obrona pracy doktorskiej Pani dr inż. Marty Koperskiej-Kośmickiej. Znakomita praca pt. ” Żuławskie domy podcieniowe. Przyczyny degradacji i problematyka konserwatorska” oraz niezwykle wnikliwa znajomość tematu przyniosły Autorce tytuł doktora z wyróżnieniem. Ogromne gratulacje!