ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Projekt dodał młodym skrzydeł

Autor: Marta Szwemińska, 27. grudnia 2012

Dwudziestoosobowa grupa młodzieży gimnazjalnej z Klubu Młodych Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” zrealizowała projekt p.n. „Uskrzydlona Akademia, czyli odkryj w sobie artystę”. Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Gminy w Cedrach Wielkich. Uczestnicy w maju spędzili 3 dni na Wyspie Sobieszewskiej. Atrakcji nie brakowało, bowiem oprócz spotkań z morzem i przyrodą znalazł się czas na zwiedzanie muzeum Wincentego Pola, Rezerwatów Przyrody – Mewia Łacha i Ptasi Raj czy spotkanie z ornitologami. Młodzież z zaciekawieniem słuchała wykładu o ptakach w stacji Ornitologicznej Polskiej Akademii Nauk w Sobieszewie, a później w artystycznej formie próbowała przetworzyć zdobytą wiedzę i własne obserwacje. Z pasją oddawano się fotografii, malarstwu i rysunkowi oraz tworzeniu przestrzennych rzeźb ptaków z materiałów znalezionych na plaży. Niezwykłym przeżyciem dla wszystkich był udział w profesjonalnych warsztatach ceramicznych w Archipelagu Kultury „Wyspa Skarbów”. Zmaganie się z gliną, która pod palcami zmieniała się w różne formy i kształty bardzo wszystkich zafascynowała. Nie brakowało też momentów rekreacyjnych i integracyjnych – wielogodzinne wędrówki, rozmowy przy ognisku czy obserwacja zachodu słońca nad morzem pozostanie w pamięci uczestników projektu na zawsze.
Po powrocie pod okiem artystów plastyków trwały dalsze działania nad dopracowaniem „dzieł”. Efektem była wystawa prac, którą zaprezentowano w sierpniu w domu podcieniowym w Trutnowach podczas obchodów X-lecia Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie” oraz we wrześniu w Zespole Szkół w Cedrach Wielkich.