ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

To był dobry rok…

Autor: zulawy, 26. grudnia 2010

To był dobry rok…

Ostatnie miesiące mijającego roku były dla nas bardzo pracowite, ale i radosne. Zakończyliśmy realizację kolejnych dwóch projektów. Z udziałem grona gdańskich  artystów, których udało się zainteresować Żuławami Gdańskimi, ich niezwykłymi zabytkami i magicznym pejzażem, zorganizowaliśmy plener, w efekcie którego 19 listopada w Galerii „Punkt” Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki odbył się wernisaż, podczas którego można było obejrzeć prace Alicji Bach, Sławomira Grabowego, Daniela Kufla, Ryszarda Kula, Barbary Łaban-Januszko, Wiesława Markowskiego, Jana Miśka, Cezarego Paszkowskiego, Heleny Sadłek, Barbary Słowińskiej-Galon, Czesława Tumielewicza i Waldemara Woźniaka. Jednocześnie promowaliśmy kalendarz na 2011 rok, w którym znalazły się reprodukcje prac prezentowanych na wystawie. Zadanie „Pomorscy artyści Żuławom Gdańskim” zostało dofinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.