ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Maciej Płażyński nie żyje …

Autor: zulawy, 11. kwietnia 2010
Z głębokim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci
10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem


ŚP Macieja Płażyńskiego, posła na sejm RP


współzałożyciela i Honorowego Członka Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”.
Łącząc się w rozpaczy z Rodziną  Zmarłego, składamy najszczersze wyrazy współczucia

Prezes Stowarzyszenia – Elżbieta Skirmuntt – Kufel,
Zarząd i członkowie Stowarzyszenia „Żuławy Gdańskie”