ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny ,,Żuławy Gdańskie. Inspiracje” roztrzygnięty!

Autor: zulawy, 2. listopada 2009
III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Żuławy Gdańskie. Inspiracje” rozstrzygnięty!
Prestiżowa galeria „Punkt” Gdańskiego Towarzystwa  Przyjaciół Sztuki przy ul. Chlebnickiej w Gdańsku była miejscem zakończenia kolejnego projektu dofinansowanego przez Samorząd Województwa Pomorskiego. 20 października w obecności uczestników konkursu oraz licznie przybyłych gości z Hanną Zych – Cisoń, wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Pomorskiego i Beatą Jaworowską, z-cą dyrektora Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego, ogłoszono werdykt jury oraz wręczono doroczne statuetki „Wierzbiory” i nagrody dla wszystkich autorów prac. Przybyli na wernisaż mieli też okazję obejrzeć fotografie zgłoszone na konkurs oraz uczestniczyć w promocji żuławskiego kalendarza ściennego na 2010 rok, w którym znalazło się 12 najciekawszych zdjęć.
Jury w składzie:
Ryszard Kul – przewodniczący jury, prezes GTPS
Marek Model – profesor ASP w Gdańsku
Cezary Paszkowski – profesor ASP w Gdańsku
20 września 2009 r. dokonało oceny 60 prac nadesłanych na konkurs
i postanowiło przyznać następujące nagrody:
I nagroda – Marta Szwemińska, Leszkowy
II nagroda – Piotr Kiljański, Grabiny – Zameczek
III nagroda – Artur Niedbała, Warszawa
Jury dokonało też obliczenia głosów oddanych przez zwiedzających wystawę fotografii konkursowych. Najwięcej głosów zdobyła praca Marty Szwemińskiej i tym samym zdobyła Nagrodę Publiczności.
Spośród oddanych głosów komisyjnie dokonano losowania nagród.
Kalendarze otrzymają:
1.     Dawid Cieślowski z Gniewa
2.     Iwona Gągało z Gdańska
3.     Marian Barczak z Gryfic
4.     Jan Perfikowski
Nagrody wyślemy pocztą.