ul. Podcieniowa 7, Trutnowy, 83-020 Cedry Wielkie

Stowarzyszenie

znaczek

 

realizuje projekt „Pomorskie z Ukrainą” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania 14.1 Integracja imigrantów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

1

 

ZARZĄD:
PREZES – ELŻBIETA SKIRMUNTT-KUFEL
WICEPREZES – HALINA RACHAŃSKA-MISZCZYSZYN
WICEPREZES – KATARZYNA CHAJEK
SKARBNIK – KRZYSZTOF RAKOWSKI
SEKRETARZ – MARTA SZWEMIŃSKA 

Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie” zostało założone 23 sierpnia 2002 r. przez grupę autentycznych miłośników „kraju na wodzie”, których wspólnym celem stała się ochrona ginącego dziedzictwa kulturowego i chęć promocji regionu. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w najokazalszym i największym domu podcieniowym na Żuławach.

Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju turystyki, ale przede wszystkim dba o ochronę dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrodniczego. Organizujemy wystawy, koncerty, imprezy kulturalne o ponadregionalnym zasięgu i imprezy rekreacyjne, zajęcia edukacyjno – warsztatowe oraz prowadzimy działalność wydawniczą.

Głównym celem, dla którego zostało powołane, jest zaprojektowanie, zbudowanie od podstaw i utrzymanie skansenu miniatur architektury budownictwa regionu XVII, XVIII i XIX w.

W ramach działalności informacyjnej i promocyjnej siedziba Stowarzyszenia, zlokalizowana w żuławskim domu podcieniowym z 1720r. w Trutnowach, jest stale udostępniana turystom indywidualnym i zorganizowanym grupom z Polski i zagranicy.

 

 

 

 

 

 

Nasz nr konta: 93 8335 0003 0201 2803 2000 0001